Huvudsida

TerapiByrån KBT Stockholm
TerapiByrån KBT

TerapiByrån KBT Stockholm erbjuder kognitiv beteendeterapi (KBT) riktat till såväl vuxna som barn och till par. Vi är legitimerade psykologer som arbetar i en privat mottagning med lokaler vid Roslagstull i Stockholm.

Förutom psykologisk behandling erbjuder vi även handledning och utbildning. Vi har gedigen erfarenhet av att handleda en mängd olika verksamheter och är vana att hålla såväl mindre som större uppdragsutbildningar.

Upp

Behandling

Vi vänder oss till dig som vill ha hjälp att hantera:

* oro och ångest
* nedstämdhet och depression
* sömnsvårigheter
* stress och utmattning
* neuropsykiatrisk problematik
* krisstöd
* relationssvårigheter
* missbruk

Vi arbetar även med parterapi samt föräldra- och anhörigstöd.

Utgångspunkten för vårt arbete är alltid en unik beteendeanalys som vi gör tillsammans med dig som klient. Med beteendeanalysen och dina egna målsättningar som grund utformar vi en behandling utifrån KBT. Det innebär att vi jobbar samarbetsinriktat, med metoder och förhållningssätt som har starkt forskningsstöd. Under KBT-paraplyet ryms även Acceptance and Commitment Therapy ACT), Compassionfokuserad Terapi och Tillämpad beteendeanalys ur vilka vi hämtar pedagogiska modeller och övningar vid behov för behandlingen.

Upp

Handledning

Vi handleder inom socialpsykiatri, familjebehandling, grund- och särskola, förskola, Elevhälsa, LSS, Omsorg, HVB och klinisk verksamhet. Beroende på uppdraget och verksamhetens behov jobbar vi med metod- och ärendehandledning i grupp eller enskilt, och/eller direkthandledning.
I många fall inleder vi gärna ett nytt handledningsuppdrag med en kortare utbildning i TBA/PBS anpassad efter den aktuella verksamheten. Detta ger oss en gemensam grund att stå på och gör handledningen mer effektiv.

Vi erbjuder även handledning till föräldrar.

Upp

Utbildning

Vi utbildar inom KBT och Tillämpad beteendeanalys på grundläggande psykoterapeututbildningar. Vi håller även utbildningar inom skola och omsorg, socialpsykiatri, LSS och habilitering. Ämnena kan då gälla exempelvis Positivt beteendestöd (PBS), kunskap om olika psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser och svårigheter, hur man analyserar och bemöter problembeteenden, att ta vara på styrkor och intressen för att överkomma svårigheter, färdighetsträning, kommunikation, lek och socialt samspel, konflikthantering mm.

Upp

Om oss

Pie Roch-Norlund
Legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning. Pie är utbildad vid Stockholms universitet. Hon har tidigare arbetat på Psykologpartners i Stockholm.

Gunnar Östman
Legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning. Gunnar är utbildad vid Stockholms universitet. Han har tidigare arbetat inom Barn- och Ungdomspsykiatrin och på Psykologpartners i Stockholm.

Upp

Kontakt

Gunnar Östman
Tel. 0793-475 400
gunnar@terapibyran.se

Pie Roch-Norlund
Tel. 0793-475 600
pie@terapibyran.se

Upp